MAKLUMAT PELAYANAN

 

‘‘DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH 

DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEMPATI MAKLUMAT INI,

KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU’’